About Us
About Us

Contacts :Mr.Zhao    Ms.Shi

Tel/Fax: (023)62898882

E-mail address:cqmarathon@163.com

Address:No.1 Yanyu road Nan'an district Chongqing(Chongqing jiangnan sports center)

Race venue: Nanbin Rd.    Babin Rd.